Tuoreessa ja kattavassa ruutuaikaa koskevassa tutkimuksessa ruutuajan vaikutus lasten ja nuorten hyvinvoinnille on marginaalinen. Älypuhelinten käyttö voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä ongelmia, mikäli perheenjäsennillä ei ole yhteistä näkemystä siitä, millainen on älypuhelinten ja median rooli kodin arjessa. Ruutuajan sijaan pelaamiselle ja älypuhelinten käytölle tarvitaan yhteisiä sopimuksia, medioista vapaita hetkiä ja yhteistä aikaa pari- ja lähisuhteille. Koulutuksissani etsitään yhdessä uusia keinoja arjen tasapainoon ja hyvinvoinnin edistämiseen.